Lớp thiền online – buổi 5

Cũng trong buổi này, chúng tôi sẽ giới thiệu luân xa đầu tiên có tên là Mooladhara và giải thích tường tận những phẩm chất, khía cạnh khác của luân xa này.

Audio của buổi học

Nằm ở dưới đốt cùng xương sống, luân xa Mooladhara khi được đánh thức sẽ mang đến phẩm chất của sự hồn nhiên và khôn ngoan.

Hồn nhiên khiến chúng ta vui vẻ mà không bị giới hạn ảnh hưởng bơỉ bất kỳ điều kiện, phán xét nào. Phẩm chất này có thể dễ nhận thâý rõ ở trẻ thơ.

Tuy nhiên nó bị mất dần đi khi chúng ta trưởng thành, khi mà trong ta tồn tại cái bản ngả và những mong muốn vị kỉ.

Hay thay, sự ngây thơ trong sáng thuần túy không bao giờ mất đi và nó có thể trở về với chúng ta khi luyện tập Sahaja Yoga. Giống như mặt trời sau chuỗi ngày bị những đám mây bản ngã che khuất, nó lại tỏa sáng khi mây bay đi.

Vị thần đầu voi ở Ấn Độ, Shri Ganesha được tôn thờ là vị thần của phẩm chất trong sáng và khôn ngoan.

Thần có thân hình của một đứa trẻ, tượng trưng cho sự vô tư, hồn nhiên còn đầu voi thì tượng trưng cho sự khôn ngoan.


Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 6