Lớp thiền online – buổi 6

Chúng ta đã nói rất nhiều về nguồn năng lượng người Mẹ mang tên Kundalini, nhưng bạn đã thật sự biết Kundalini là gì?

Trong buổi này, chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ bản chất của Kundalini!

Audio của buổi học

Hỏa xà Kundalini là nguồn năng lượng vi tế dịu dàng của người Mẹ. Nó ngự trị ở đốt sống cùng xương sống, ở dạng xoắn ốc, 3 vòng rưỡi.

Nguồn năng lượng này ngủ yên, và như hạt giống nhỏ khi hội đủ điều kiện, nó sẽ naỷ mầm và phát triển thành cái cây to lớn.

Cũng tương tự như dây điện kết nối máy tính với đường truyền mạng, Kundalini được đánh thức kết nối nhận thức con người với Paramchaitanya, nguồn năng lượng tràn ngập tình yêu thương thiêng liêng.

Kundalini có thể được hiểu như là một sợi dây thừng với hàng ngàn sợi nhỏ.

Khi chúng ta đạt được sự tự nhận thức đầu tiên, chỉ một hoặc hai sợ nhỏ đó kết nối được với các luân xa và đi lên luân xa 7 Sahastrara trên đỉnh đầu.

Tuy nhiên, nhờ luyện tập thiền hàng ngày, dần dần càng nhiều sợi dây nhỏ cuả Kundalini sẽ được đánh thức. Cảm nhận thiền định cuả chúng ta sẽ trở nên sâu sắc và tuyệt vời hơn.


Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 7