Cuộc sống cân bằng.

loại bỏ đi mệt mỏi và căng thẳng chỉ với 5 phút.

Nhận thông tin lớp học

“Bạn không thể biết ý nghĩa của cuộc sống này,

cho tới khi bạn kết nối với nguồn năng lượng tạo ra bạn” 

– H.H. Shri Mataji Nirmala Devi –

icon-1.svg

Lớp học

Các lớp học thiền định miễn phí ở Việt Nam

icon-4.svg

Lớp học online

Tự học thiền định tại nhà

icon-2.svg

Nhạc thiền

Nhạc dùng cho việc thiền định

icon-3.svg

Hoạt động

Các chương trình và hoạt động của Sahaja Yoga

Cảm nhận của người tập

Theo dõi facebook của Thiền Sahaja Yoga
để cập nhật thông tin lớp học sớm nhất