Nhạc cho thiền định

Âm nhạc – hỗ trợ trải nghiệm thiền​

Những bài nhạc trong danh sách được cập nhật dưới đây có một sự kết nối khá mật thiết với những phẩm chất sâu bên trong tâm hồn chúng ta.

Chúng khiến người nghe có thể đi vào trạng thái thiền định dễ dàng hơn.

Youtube