Lớp thiền online – buổi 4

Giống như học bất cứ điều gì, để đạt được lợi ích từ thiền định, chúng ta cần tập luyện.

Và để luyện tập, bạn có thể thử tập theo những hướng dẫn cơ bản trong buổi này, đều đặn hàng ngày!

Audio của buổi học

Cơ thể vi tế bao gồm 7 luân xa, 3 kênh năng lượng chính (nadis) và Hỏa xà Kundalini.

Các luân xa tương ứng với mạng lưới thần kinh thuộc hệ thống thần kinh trung ương.

Các kênh năng lượng tương ứng với hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm nằm sâu trong cột sống.

“Luân xa” trong tiếng Phạn có nghĩa là “bánh xe” bởi vì các luân xa xoay theo chiều kim đồng hồ như bánh xe vậy.

Các luân xa trông cũng giống như những đóa sen và mỗi luân xa có số lượng cánh khác nhau tương ứng với số lượng mạng lưới thần kinh.

https://www.youtube.com/watch?v=rdQ1hoKWLcQ

Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 5