Lớp thiền online – buổi 3

Giống như học bất cứ điều gì, để đạt được lợi ích từ thiền định, chúng ta cần tập luyện. Và để luyện tập, bạn có thể thử tập theo những hướng dẫn cơ bản trong buổi này, đều
đặn hàng ngày!

Audio của buổi học

Thiền định là một “trạng thái” chứ không phải là thứ được “tạo sẵn”.

Bởi vậy, không có sự nỗ lực nào ở đây cả. Khi ở trong trạng thái này, chúng ta hòa làm một với thực tại: đó là tinh thần của chúng ta.

Tuy nhiên, lúc mới tập, việc duy trì trạng thái là không dễ. Chúng ta thường bị phân tâm bởi những suy nghĩ về những việc mình phải làm, đã làm hoặc bị cảm xúc chi phối…

Nhưng việc gì cũng vậy, chỉ có luyện tập đều đặn và kiên nhẫn thì chúng ta mới duy trì được trạng thái thiền định được lâu hơn. Và chỉ có thông qua thiền định, nhận thức của chúng ta mới phát triển được.Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 4