Lớp thiền online – buổi 13

Đến thời điểm này, bạn đã có thể thấy thoải mái hơn với thiền định và muốn phát triển sâu hơn về nhận thức của mình!

Có lẽ, bạn sẽ mong muốn mình đạt được trạng thái không suy nghĩ hơn…

Buổi này có thể giúp bạn điều này vì chúng tôi sẽ giới thiệu về Agnya, luân xa chịu trách nhiệm về những suy nghĩ!

Audio của buổi học

Agnya là một cổng hẹp mà nơi Kundalini đi lên đến vùng rìa của não.

Đây là luân xa của sự tha thứ, khiêm nhường và lòng trắc ẩn.

Tha thứ là cho qua đi những hận thù, tức giận để đến với sự khiêm nhường, cao thượng và rộng lượng của tâm hồn.

Một khi ta hiểu ra rằng nếu không tha thứ cho người khác thì thực ra ta đang làm tổn thương đến chính ta chứ không phải là người đó.

Vì vậy, ta nhận ra tha thứ không chỉ là một hành động khôn ngoan, rộng lượng mà còn rất thực tế, đáng nên làm.

Bằng việc tha thứ, ta bắt đầu cảm thấy bình yên và vui vẻ.

Hiện thân của sự tha thứ là Chúa Giê-su.

Trong khi bị đóng đính bởi người La Mã, Người đã nói rằng “Hãy tha thứ cho họ vì họ không biết mình đang làm gì”.

Người cũng thể hiện quan điểm mạnh mẽ qua câu chú niệm “Hãy tha thứ cho chúng con như cách chúng con tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác gây ra với chúng con”.

Tha thứ xua tan đi cái tôi và thói đặt điều kiện, những tư tưởng sai trái về nạn phân biệt giữa các quốc gia và chủng tộc.


Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 14 (buổi cuối)