Lớp thiền online – buổi 14

Đây là buổi cuối cùng của loạt chương trình bình an nội tại.

Chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường và nếu bạn đi càng xa thì chắc hẳn bạn càng có lý do để làm.

Buổi cuối cũng là buổi tổng hợp tất cả những gì đã chia sẻ lại với nhau!

Audio của buổi học

Công cụ vi tế hoàn chỉnh của chúng ta được hợp nhất tại luân xa Sahastrara, các luân xa khác cũng có vị trí khác nhau tại vùng đầu.

Khi ta chú tâm, Kundalini đi lên đến Sahastrara giúp ta đến chiều nhận thức mới.

Ta vượt lên trên tất cả để đến với sự tuyệt đối.

Ta vượt lên trên cả 3 kên năng lương của hệ thống vi tế, qua cả quá khứ, hiện tại, tương lai để đến với trải nghiệm không còn hiện hữu của thời gian.

Ở đó chỉ còn tồn tại sự bình yên, vui sướng của tâm hồn.

Bỏ xa cái tôi và thói đặt điều kiện, ta tận hưởng niềm vui của đấng thiêng liêng.

Khi Kundalini đi đến Sahastrara, hàng ngàn cánh hoa ở luân xa này bung nở và tỏa sáng.

Chúng ta có thể cảm thấy có sự tác động vào vùng thóp và theo sau đó là dòng chảy tinh tế của những rung động mát lành.

Kundalini hợp nhất nhận thức cá nhân với nhận thức của vũ trụ.

Atma của cá nhân, linh hồn chúng ta được kết nối với Paramatma, với Đấng tối cao.

Chúng ta bỗng dưng hòa chung với những làn sóng run động của vũ trụ, với niềm vui tinh tế vẫn luôn tồn tại ở đó.

Những rung động này vốn đã hòa với vũ trụ nhưng trước khi có được sự tự nhận thức, chúng ta không hề biết được điều này.


Tổng hợp các buổi


Các câu hỏi và giải đáp