Lớp thiền online – buổi 12

Buổi này hơi khác so với các buổi khác một tí vì nó không chỉ nói về cá nhân mà còn là tập thể!

Audio của buổi học

Vishuddhi thể hiện phẩm chất về khả năng giao tiếp với mọi người.

Khi nó được đánh thức, ta khám phá ra lòng tự trọng bản thân (Vishuddhi bên trái) cũng như danh dự, lòng tự trọng của người khác (Vishuddhi bên phải).

Cái tôi của ta không căn phồng lên vì những lời ca tụng hay nổi giận với những lời bình phẩm, công kích của người khác.

Vishuddhi cũng là luân xa thể hiện sức mạnh của chứng kiến.

Bằng việc luyện tập thiền Sahaja Yoga hằng ngày, chúng ta hiểu rõ hơn về tâm hồn của mình.

Trong trạng thái hợp nhất với tâm hồn đó, chúng ta trở nên chứng kiến, quan sát rõ cơ thể, trí óc, suy nghĩ, cảm xúc và khách quan với cả những vở kịch của cuộc đời mình.


Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 13