Lớp thiền online – buổi 1

Buổi đầu tiên giới thiệu về thiền định bao gồm:

– Thiền định là gì?

– Làm sao để đạt được trạng thái thiền định?

Nghe có vẻ đơn giản! Tuy nhiên có nhiều định nghĩa trái chiều về thiền định khiến bạn rối trí!

Và sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu định nghĩa lại sao cho chuẩn nhé.

Audio của buổi học

Nếu bạn đã nghe buổi đầu tiên, có thể bạn sẽ tự hỏi rằng: Làm sao chúng ta biết được tất cả những điều này? 

Mọi thứ được đề cập ở buổi đầu cũng như các buổi khác thực ra đều được Shri Mataji truyền dạy trong các buổi nói chuyện, chương trình cộng đồng mà bà thực hiện trên toàn thế giới.

Bởi vậy, để giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung mỗi tập, chúng tôi có kết hợp thêm video ngắn của Shri Mataji về từng chủ đề liên quan.Tổng hợp các buổi


👉 Buổi thứ 2