Lớp thiền online – buổi 8

Buổi này nói về kênh bên phải: cội nguồn của tất cả hành động của chúng ta

Audio của buổi học


Luân xa 2 Swadhisthan di chuyển như vệ tinh xung quanh luân xa 3 Nabhi và vùng Void.

Luân xa này mang đến cho chúng ta khả năng hội họa, nghệ thuật, âm nhạc, biết thưởng thức và kết nối với tự nhiên.

Nó chăm sóc chức năng tiêu hóa và cung cấp nguồn năng lượng sinh động cho các hoạt động thể chất, tinh thần và các hoạt động sáng tạo khác.

Kênh phải được biết đến với caí tên Rajo guna hay kênh mặt trời.

Đây là kênh:

– quản lý toàn bộ hệ thần kinh bên phải

– cung cấp năng lượng cho các hoạt động thể chất, suy nghĩ về tương lai

Chúng ta có khi hơi lệch về kênh phải với các vấn đề như: thái độ chiếm hữu, tự cao tự đại, kiêu ngoại, giận dữ, thù hận, quá ham muốn hay căn thẳng.

Giải pháp đơn giản để làm nguội kênh bên phải đó là chườm đá vào gan và ngâm chân với nước lạnh.  


Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 9