Lớp thiền online – buổi 10

Sau những mong muốn và hành động là sự hoàn hảo!

Và điều này liên quan đến kênh năng lượng thứ 3, kênh năng lượng cuối cùng trong loạt chương trình này.

Audio của buổi học

Kênh chính giữa, còn được biết đến với cái tên Sattvaguna, là nadi của sự tiến hóa và cân bằng.

Nó chăm sóc hệ thần kinh tự trị với những hoạt động bản năng “tự động” như nhịp đập của tim, chức năng tiêu hóa – hoạt động cơ thể mà bản thân chúng ta bình thường cũng không nhận thức được.

Khi sự chú tâm của chúng ta di chuyển đến kênh giữa:

– nhận thức con người phát triển 

– sự chú tâm dần dần ngừng dao động như quả lắc từ quá khứ đến tương lai, từ kênh trái đến kênh phải, từ rầu rĩ đến hạnh phúc, từ lãnh đạm thờ ơ đến hoạt động quá mức.

Tất cả đều duy trì ở chính giữa, ngay tại thời điểm hiện tại. Chúng ta trở nên bình yên và luôn tận hưởng niềm vui.


Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 11