Lớp thiền

Học thử để trải nghiệm
cảm giác bình yên bên trong

Để cập nhật nhanh nhất lịch học và các lớp học mới

truy cập www.facebook.com/sahajavietnam

Với mong muốn mang đến trải nghiệm của sự bình yên, bỏ đi những căng thẳng cuộc sống, Sahaja Yoga Việt Nam có lớp học ở các thành phố lớn và trực tuyến cho những bạn ở địa điểm khác có thể tham gia: